ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε αυτόν τον χώρο συγκεντρώνεται επιμορφωτικό υλικό στη μορφή σεμιναρίων και ανοικτών (δωρεάν) μαθημάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Υλικό από τα σεμινάρια της Ένωσης
Δείτε...
Ανοικτά Εξ Αποστάσεως μαθήματα από ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Δείτε...
Εξ Αποστάσεως μαθήματα από μέλη της Ένωσης
Δείτε...