Τα μαθήματα με τη μορφή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορούν να γίνουν χρήσιμα εργαλεία για την ενδοσχολική ή εξωσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, βασισμένο στην πλατφόρμα Open eClass, προσφέρει την εφαρμογή η-τάξη για την δημιουργία εξ αποστάσεως μαθημάτων. Στην ίδια πλατφόρμα (Open eClass) βασίζονται και τα Ανοικτά Μαθήματα που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Για να γίνει δεκτό ένα μάθημα μέλους θα πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές αρχές που προβλέπονται στις παρακάτω οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ