Σεμινάρια από προηγούμενα σχολικά έτη θα προστεθούν συν τω χρόνω. 

2019-2020: 6ος Επιμορφωτικός Κύκλος

2019-2020: 6ος Επιμορφωτικός Κύκλος
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΜΑ (σύνδεσμος στο αρχείο της παρουσίασης)
14/12/2019 Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επιστημονική συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ο Σύλλογος Διδασκόντων ως Κοινότητα που Νοιάζεται και Συνεργάζεται pdf
16/11/2019 Ρουσσάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διαστάσεις του αποτελεσματικού σχολείου: Μύθοι και πραγματικότητες pdf
25/-1/2020 Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ο ρόλος του διευθυντή από τη σκοπιά της Εκπαιδευτικής Διοίκησης
2018-2019: 5ος Επιμορφωτικός Κύκλος

2018-2019: 5ος Επιμορφωτικός Κύκλος
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΜΑ (σύνδεσμος στο αρχείο της παρουσίασης)
14/04/19 Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ο Διευθυντής του σχολείου υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων ηγεσίας pdf
02/02/2019 Ρουσσάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δομές και διαδικασίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου μέσα και πέρα από τη σχολική μονάδα: Σχεδιασμοί, θεσμίσεις και πρακτικές pdf
18/11/2018 Χατζηγιαννακού Αναστασία, Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Διαφοροποίηση Διδασκαλίας: προκλήσεις και αλήθειες pdf
22/09/2018 Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Σχέσεις σχολείου και γονέων: συνεργασία και σύγκρουση pdf